Advisering valbeveiliging

300per dagdeel

Voor bedrijven en organisaties waar gewerkt moet gaan worden met valbeveiligings materialen omdat er een mogelijk valrisico kan ontstaan. (ArBo besluit)

Voordat de werkzaamheden plaatsvinden is het wenselijk en verplicht de risico te hebben bepaald en de daarop te nemen maatregelen in beeld te brengen.

Bij het werken op hoogte/ diepte kunnen de gevolgen van een val ernstig tot zeer ernstig zijn. Om tot een goed werkbare wijze van valbeveiliging te komen is het goed de mogelijkheden werksystemen te bespreken om zo te komen tot aanschaf van de meeste geschikte materialen. Daarbij is van groot belang dat werkwijze en werkmethoden en gebruik van de materialen eenvoudig zijn. Hoe minder handelingen te verrichten zijn, hoe kleiner de kans op fouten wordt.

Omdat wij geen materialen verkopen kunnen wij als onafhankelijke adviseur voor werkmethoden en materiaal aanschaf goede diensten bewijzen.  Daarbij wordt ook besproken hoe te handelen als er toch personeel gered moet worden na een val in een werksysteem. M.n. dit laatste wordt door veel bouwers en verkoop instantie van apparaten en valbeveiligings materialen vergeten.

Specificaties

Details

€70 euro per uur
eerste uur worden geen kosten in rekening gebracht