Opleiding “gebruiker” valbeveiliging

900per dagdeel

De deelnemers leren veilig werken in hun eigen werkomgeving/ werksituatie. En met de materialen die zij daarvoor ter beschikking hebben. Waarbij aandacht is voor de eigen veiligheid en die van collega’s of bezoeker. Ook worden de voor hen specifieke valrisico besproken. En werkmethoden aangepast waar dat mogelijk is.

Specificaties

Details

maximaal 4 deelnemers
1 dag of 2 dagdelen