Teamtraining en meer?!

op aanvraag

Wil je de kwaliteiten van je medewerkers beter leren kennen? Of de mensen binnen het team dichter bij elkaar brengen? Binnen ons park werken een aantal zeer ervaren coaches. Met hun bedrijf VITEQ geven ze onder andere teambuilding- en leiderschapstrainingen. Met inspirerende opdrachten leren de deelnemers meer over hun rol in de groep én over wat ze van binnenuit motiveert.

Voor je binnenste ga je bij ons naar buiten

De ervaring leert dat een natuurlijke buitenomgeving stimuleert om open te staan voor verandering. Daarnaast creëren we een veilige omgeving waarbinnen we mensen triggeren uit hun comfortzone te stappen. We laten onze deelnemers op die manier zien wat ze van binnenuit motiveert. Voor veel mensen is het een intense ervaring hun echte sterktes te ontdekken en gewaar te worden wat ze kunnen doen om meer rendement uit zichzelf en hun leven te halen. Waarmaken wie je bent, daar draait het om.

Empathie als fundament voor onze aanpak

Empathie is de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Daardoor kun je emoties van anderen beter begrijpen en verbetert de communicatie met je medemens. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er meningsverschillen. Empathie steunt ook op het goed ‘lezen’ of verstaan van verbale en non-verbale communicatieboodschappen van anderen. Onze trainingen zijn gebaseerd op empathisch vermogen. De trainers zijn sterk op dat gebied en we leren onze deelnemers – waar nodig – hoe ze deze vaardigheid kunnen verdiepen.

Specificaties

Details

Ervarend leren in een natuurlijke buitenomgeving
Motivatie analyseren, vinden, versterken