Voorop in veiligheid

Veiligheid op een

Het Outdoor Challenge Park vindt veiligheid van personeel en klant erg belangrijk. En is een voorbeeld binnen de branche. Met als gevolg dat er met regelmaat een beroep wordt gedaan op de beschikbare deskundigheid van de medewerkers. Zowel op het gebied van Wet en regelgeving, opleiden, het gebruik van materialen en klimstructuren is er ruime ervaring opgebouwd die intern wordt gebruikt maar die we ook graag delen met onze collega’s maar ook andere organisaties die aangewezen zijn op het gebruik van valbeveiliging-materialen.

Inspectie

Inspectie van de klimstructuren is van groot belang voor de veiligheid van personeel en klanten.

Opleidingen

RecreactiefProfessioneel

Advies

Wet & regelgeving valrisico en werken op hoogte Werkmethoden algemeen Werkmethoden specifiek voor uw branche Material(en) gebruik

Het opleiden van personeel is van groot belang. Alleen door goed opgeleid personeel kan de veiligheid van hen en / of die van de klant gegarandeerd worden. In veel organisaties wordt met seizoenkrachten gewerkt. De beschikbaarheid en daarmee de deskundigheid en ervaring zal wissellend zijn. Het is dus belangrijk het personeel op de verschillende niveaus goed op te leiden en voor te bereiden op zijn/ haar taken. Niet alleen deskundigheid m.b.t. materialen en klimstructuur zijn van belang ook aspecten als weersomstandigheden, aantal aanwezige klanten, omgang met klanten, omgaan met calamiteiten en incidenten zijn belangrijke onderdelen in de opleidingen. Dit alles is dan ook gebaseerd op de laatste Wet en regelgeving.

Voorbeeld:
Het personeel in de recreatieve branche valt onder het Arbobesluit en zijn zo professionele gebruikers.

Het opleiden van personeel is van groot belang. Alleen door goed opgeleid personeel kan de veiligheid van alle werknemers gegarandeerd worden. In veel organisaties wordt met vaste en seizoenkrachten gewerkt. De deskundigheid en ervaring zullen wissellend zijn. Het is dus belangrijk het personeel op de verschillende niveaus goed op te leiden en voor te bereiden op zijn/ haar taken en werksituatie’s. Het kan belangrijk zijn per project/ werkploeg een veiligheidsverantwoordelijke aan te wijzen die daar voor opgeleid is.

Niet alleen deskundigheid m.b.t. materialen en Wet en regelgeving zijn van belang ook aspecten als weersomstandigheden, aantal aanwezige klanten, omgang met klanten, omgaan met calamiteiten en incidenten zijn belangrijke onderdelen in de opleidingen. Dit alles is dan ook gebaseerd op de laatste Wet en regelgeving.

Inspectie

Inspectie van de klimstructuren

Inspectie van de klimstructuren is van groot belang voor de veiligheid van personeel en klanten. Voor een groot deel ligt die bij de exploitant/organisatie. Zo worden door de bouwers van klimstructuren en fabrikanten van materialen controles op de klimstructuren en persoonlijke beveiligde materialen opgelegd. Ingeval van een calamiteit zal er dan ook gekeken worden “wat en hoe” de organisatie met de structuren en materialen is omgegaan. De organisatie zal middels een log-administratie moeten kunnen aantonen dat zij structureel controles uitvoeren. Een jaarlijkse keuring door een “onafhankelijke” derde is gekoppeld aan de normering van structuren en materialen. Ook verzekeringsmaatschappen zullen bij claims de log-administratie opvragen als bewijslast dat e.a. frequent wordt gecontroleerd.

Jaarlijkse een inspectie door een onafhankelijke instantie (leidraad klimstructuren). Een dergelijke inspectie kan het Outdoor Challenge Park voor uw verzorgen.
Daarbij kijken we niet alleen naar de normering 157…… 1 en 2, maar ook naar letselgevaar voor personeel en/of klanten, schade gevaar van materialen en duurzaamheids-aspecten van de structuur.

Tevens kunnen kleinere reparaties worden uitgevoerd.

Veilig op avontuur

Ga Samen veiligop Avontuur

Komt u met een groep, vrienden of familie van minimaal 10 personen ? Bekijk dan snel al onze mogelijkheden!
Bekijk onze activiteiten